Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Logowanie
Wyszukiwanie


 

WĘDKARSKIE STRONY

AKTUALNOŚCI

Przed godziną 21 nastąpiło bardzo energiczne branie. Ryba prawie ściągnęła mi wędkę z podpórki. Po zacięciu nastąpił trwający około 15 minut hol. Od razu czułem, że to nie leszcz. Ryba była bardzo silna i kilka razy wyciągała żyłkę z kołowrotka.Po zacięciu ryba przykleiła się do dna, a po chwili poczułem typowe dla okonia szarpnięcia. Starałem się holować spokojnie. Nie wiedziałem, czy hak siedzi mocno w pysku, czy ryba zahaczona jest za skórkę. Czułem, że okonisko jest spore, a te największe osobniki potrafią rozerwać sobie pysk pod własnym ciężarem.


Po zacięciu poczułem, że to jest to! Ryba natychmiast popłynęła z nurtem. Dokręciłem hamulec. Brzana próbowała walczyć w nurcie kilka minut, po czym zatoczyła koło w spokojnej wodzie i podpłynęła pod główkę, na której siedziałem. Pozwoliłem rybie jeszcze trochę poszaleć i w końcu już zmęczoną wprowadziłem do podbieraka.Przez chwilę miałem wrażenie zaczepu. Na wszelki wypadek mocno zaciąłem. Pół metra pod wodą dostrzegłem niewyraźny błysk jasnego cielska ryby. Powstały na wodzie wir nie pozostawiał złudzeń, że mam na wędce olbrzyma.


W ruch poszła delikatna okoniówka z żyłką 0,16 mm. Jako przynęty użyłem białego twistera 8 cm. Odpłynąłem od brzegu na długość rzutu i posłałem przynętę na płytką wodę porośniętą kapelonami. Po kolejnym rzucie guma spadła pod samym brzegiem i poczułem bardzo mocne uderzenie.Z kołowrotka zniknęło 300 metrów żyłki 0,30 mm! Na szczęście wędka była zabezpieczona przed ściągnięciem, a rozciągliwość żyłki nie pozwoliła rybie się zerwać. Po odzyskaniu około 50 metrów żyłki natrafiłem na opór nie do pokonania.


Zanętę podaliśmy około 70 m od brzegu na głębokość 4,5 m i czekaliśmy na pierwsze brania. Kolejny dzień przywitał nas zachodnim wiatrem i zachmurzonym niebem. Około siódmej rano usłyszałem pisk sygnalizatora. Karp bardzo szybko uciekał na środek jeziora, a po zacięciu zaczął krążyć w toni.


wybrałem się kolejny raz nad Odrę, tym razem z żoną i synem. Jako przynęty użyłem karasi. Wypuściłem je na kilkumetrowych zrywkach w warkocz ze szczytu główki. Przez pierwsze dwa dni nic się nie działo. Przed godziną 10 rano wsiadłem na łódkę, aby sprawdzić, w jakiej kondycji jest żywiec. Gdy odpłynąłem kilka metrów od brzegu, drugie wędzisko mocno się przygięło, sygnalizując branie. Krzyknąłem do syna: tnij..!


WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte Zawody Spinningowe „XII Pstrąg Supraśli” organizowane przez Podlaski Klub Spinningowy „Barwena”. Zawody odbędą się nad rzeką Supraśl 15 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy: Portal Wkra-Fishing.pl i Koło PZW Nowe Miasto zapraszają na Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Kleń Wkry 2018” nad rzekę Wkrę do miejscowości Joniec (w okolicach mostu drogowego) w dniu 22.04.2018 r. (niedziela).

Prawnik radzi: Pływanie z paragrafami


Wędkowanie z łodzi czy też pontonów zyskuje sobie coraz większe rzesze zwolenników. Wielu moich kolegów już od dłuższego czasu posiada własny sprzęt pływający. W ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych nad atrakcyjnymi wędkarsko wodami można już bez większych problemów wypożyczyć odpowiadającą nam łódkę. Teoretycznie sprawa jest więc prosta. Nabywamy lub wypożyczamy łódkę, wypływamy nią i rozkoszujemy się możliwością wędkowania.

Niestety, w praktyce nieznajomość obowiązujących przepisów kończy się koniecznością uiszczenia mandatu, a w niektórych przypadkach nawet sprawą karną w sądzie. Postanowiłem więc w jednym miejscu zebrać kluczowe przepisy dotyczące wędkowania z jednostek pływających. Z racji obszerności przepisów regulujących tę materię, zmuszony byłem do dokonania kilku uproszczeń, aby materiał był łatwiejszy w odbiorze dla przeciętnego czytelnika. Pierwszym z tych uproszczeń jest ograniczenie się do opisania regulacji obowiązujących wyłącznie na wodach śródlądowych z pominięciem jednak wód, na których może występować fala do 2 m wysokości (np. część Zatoki Pomorskiej czy Gdańskiej). Problematykę tę regulują następujące akty prawne:

  • ustawa o żegludze śródlądowej,
  • ustawa o rybactwie śródlądowym,
  • ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
  • rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków,
  • rozporządzenie w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
  • rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych,
  • rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,
  • „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW”.

Jak widać, czynność połowu ryb z łodzi (lub pontonu) jest regulowana przez bardzo dużą liczbę aktów prawnych różnej rangi, a przedzieranie się przez ten gąszcz przepisów będzie stanowiło mordęgę dla większości wędkarzy.

Podstawowe pojęcia

Sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych reguluje ustawa o żegludze śródlądowej i tam znajdziemy wyjaśnienie podstawowych pojęć, które będą używane
w dalszej części artykułu. Zacznijmy od tego, że ustawa ta łódkę wędkarską czy też ponton (wyposażone lub nie w napęd mechaniczny) określa mianem statku, zaś wędkarza armatorem.
I tak statek, o którym tu piszę, to urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do uprawiania sportu i rekreacji. Z kolei armator to właściciel statku lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu.

Wypada tu dodać, że ustawa o rybactwie śródlądowym posługuje się pojęciem sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Na potrzeby niniejszego artykułu, stosując pewne uproszczenia pomiędzy tym pojęciem a statkiem, stawiam znak równości.

Rodzaje i parametry statków

Ustawa o żegludze śródlądowej wskazuje na różne rodzaje statków. Powyżej ustaliliśmy, że w artykule mówimy o statku do uprawiania sportu i rekreacji. Poza wskazaniem różnego rodzaju statków, ustawodawca przewiduje szereg wymogów, w zależności od przeznaczenia i parametrów statku. W tym miejscu jestem zmuszony do zastosowania kolejnego uproszczenia. Otóż w dalszej części artykułu, pisząc o statku, będę miał na myśli statek, który:

  • jest napędzany siłą mięśni, a długość jego kadłuba nie przekracza 12 m,
  • ma napęd mechaniczny o mocy poniżej 10 kW, a długość jego kadłuba nie przekracza 12 m.

Wypada wyjaśnić, dlaczego dokonałem takiego uproszczenia. Po pierwsze, uważam, że przytłaczająca większość wędkarzy łowi ze statków spełniających wymienione kryteria. Po drugie, połów ze statków niespełniających powyższych kryteriów wiąże się z dopełnieniem szeregu różnych formalności, których choćby pobieżna próba opisania wykraczałaby poza ramy niniejszego artykułu.

Wypłynięcie na wodę statkiem o wskazanych wcześniej parametrach nie wymaga od nas dopełnienia żadnych formalności. Piszę tu o wypłynięciu w celu rekreacyjnym, bez możliwości wędkowania. Pozostaje zatem kwestia opisania warunków, które muszą być spełnione, aby móc z takiego statku wędkować w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Wyposażenie statków

Kwestię wyposażenia statku regulują przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Rozporządzenie to wprowadza wymogi wyposażenia statku w:

1) pasy lub kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku. Za pasy lub kamizelki ratunkowe nie uważa się kamizelek asekuracyjnych czy też tzw. kombinezonów pływających;

2) koło ratunkowe wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8–11 mm i długości 30 m, a w porze nocnej w pławkę świetlną zasilaną baterią i niegasnącą w wodzie;

3) gaśnicę 2 kg, w przypadku statku o napędzie mechanicznym (to także napęd elektryczny!) i długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m, lecz nie większej niż 10 m, co oznacza, że statek o długości kadłuba nieprzekraczającej 12 m powinien być wyposażony w dwie takie gaśnice.

Dodatkowe wymagania wynikające z omawianego rozporządzenia dotyczą sprzętu pokładowego.

Statki, których długość kadłuba przekracza 3,5 m, muszą być wyposażone w:

– odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;

– bosak;

– apteczkę pierwszej pomocy.

Jak wynika z powyższego, ilość sprzętu, w który musi być wyposażony nasz statek, jest niemała. Daleki jestem od krytyki wymagań, które co do zasady mają zapewnić nam lub innym osobom bezpieczeństwo, ale szczerze powiedziawszy nie mogę strawić wymogu wyposażenia małych łódek w odbijacze, że o pontonach nie wspomnę. Czterometrowy ponton z odbijaczami! Czyż to nie wygląda kuriozalnie?

Oznakowanie i rejestracja statku

Statek, z którego wędkujemy, zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym, musi być zarejestrowany i oznakowany. Rejestracji statku dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza statku. Z kolei oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R” (oznaczającej uprawnionego do rybactwa) albo „A” (oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb).


Zarejestrowany i prawidłowo oznakowany środek pływający, służący do celów wędkarskich (uprawiania amatorskiego połowu ryb), ustrzeże nas przed słonymi sankcjami karnymi.


Oznakowania dokonuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

Tylko na trzeźwo

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wprowadza ona zakaz prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy nasz statek jest napędzany siłą mięśni, czy też ma napęd mechaniczny, nie wolno nam nim pływać „po kieliszku”.

Odległości pomiędzy wędkarzami

W „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW” również znajdziemy zapisy odnoszące się do wędkowania ze statku. Dotyczą one co do zasady odległości pomiędzy wędkującymi. W przypadku wędkowania metodą spławikowo-gruntową odległość pomiędzy statkami powinna wynosić 25 m. W przypadku pozostałych metod (spinning, trolling, mucha) odległość ta wzrasta do 50 m.

Na koniec należy podkreślić, że w tekście pominięto całkowicie kwestię indywidualnych regulacji, obowiązujących na niektórych wodach. Wypada przypomnieć, że to obowiązkiem wędkarza jest zapoznanie się z warunkami połowu na danej wodzie. Na niektórych wodach obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze statków, na innych w porze nocnej, a na jeszcze innych zakaz używania napędu mechanicznego.Nie dostosowanie się do obowiązujących przepisów może doprowadzić do nałożenia sankcji karnych, o których możecie przeczytać w drugiej części  "Pływanie z paragrafami - sankcje" 


Materiały opublikowane w tym serwisie chronione są prawem autorskim.
Wykorzystywanie ich w całości lub w części, bez wiedzy i zgody Redakcji, jest zabronione.
Zdjęcie Krzysztof Stolarczyk
Tekst
Cezary Szczepaniak
| Share

REKLAMA

KOMENTOWANE

Trują nam Wisłę wszystkim co popadnie bo to duża rzeka...
mareczek
Dbajmy o nasze wody, i o stworzenia je zamieszkujące ....
amoildiavolo
odszedł od nas wspaniały człowiek.bedzie brakło go...
grzegorz39
Odszedł od nas jeden z nas . Odszedł człowiek który nad...
viking2015
Ten był przed 34 kg ale uważam że powinny się do rekordu...
amurek
Odszedł od nas prawdziwy mistrz sztuki wędkarskiej który...
amurek
Świetny artykuł Panie Piotrze! Chciałem się spytać...
Hanger
Mistrz może byc tylko jeden he he ps czy ktoś wie może co...
foka111
Kręciłbym jak złodziej na zeznaniach
bartaazzz
Pierwsza trzydziestka? W tabeli rekordów WW podano , że...
halski021
Wykręcił bym nim wszystkie złe oceny z dziennika....
szuja2108
Witam. Bardzo fajny pomysł z Waszym programem. A może...
qbassmanutd
Nasz klub tj. Podlaski Klub Spinningowy BARWENA przyłącza...
barwena

SONDA

Jakie jest Twoje zdanie na temat posiadania i używania echosondy?
Mam i używam
Nie mam, zamierzam nabyć
Nie jestem zainteresowany posiadaniem i używaniem.
 
Czy jesteś za wprowadzeniem górnych wymiarów ochronnych ryb?
Tak
Nie
Nie mam zdania
 
Jaka jest średnia kwota Twoich rocznych wydatków na sprzęt wędkarski?
do 200 zł
od 200 do 500 zł
od 500 do 1000 zł
od 1000 do 2000 zł
od 2000 do 5000 zł
powyżej 5000 zł
 
Czy w ciągu ostatniego roku dokonywałeś zakupów w internetowym sklepie wędkarskim?
Tak - kilka razy.
Zdarzyło się raz czy dwa...
Nie, ale pewnie niedługo spróbuję.
Nie i nie mam zamiaru.
 

W NASTĘPNYCH WW