Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Logowanie
Wyszukiwanie


 

WĘDKARSKIE STRONY

AKTUALNOŚCI

wybrałem się kolejny raz nad Odrę, tym razem z żoną i synem. Jako przynęty użyłem karasi. Wypuściłem je na kilkumetrowych zrywkach w warkocz ze szczytu główki. Przez pierwsze dwa dni nic się nie działo. Przed godziną 10 rano wsiadłem na łódkę, aby sprawdzić, w jakiej kondycji jest żywiec. Gdy odpłynąłem kilka metrów od brzegu, drugie wędzisko mocno się przygięło, sygnalizując branie. Krzyknąłem do syna: tnij..!


Zacięłam delikatnie, spodziewając się kolejnej płoci. Bolonka wygięła się pod ciężarem ryby, która za nic nie chciała oderwać się od dna. Po chwili zaczęła krążyć w toni.Mocno zaciąłem i... nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że to zaczep. Złapałem za plecionkę i już miałem zamiar zrobić pierwsze odstrzelenie przynęty, gdy nagle zaczep się ruszył. Teraz wszystko zaczęło dziać się w zastraszającym tempie. Ryba ruszyła na wodę.


Po godzinie bezowocnego zarzucania przynęty doszedłem do miejsca zarośniętego grążelami. Wykonałem kolejny rzut i mniej więcej 15 m od brzegu nastąpiło delikatne przytrzymanie. Po zacięciu natrafiłem na znaczny opór, byłem pewien, że to zaczep, jednak po sekundzie lub dwóch ów „opór” odjechał na kilkanaście metrów.W ciągu kolejnych czterech dni złowiłem 5 karpi od 5 do 7 kg. Koledzy złowili ryby o masie: 9; 13 i 14 kg oraz wiele mniejszych. Zabawa była przednia, ale pod koniec zasiadki postanowiłem zapolować na coś większego...


Miejsce, w którym się rozstawiliśmy, mój kolega już od jakiegoś czasu regularnie nęcił. Do wieczora mieliś¬my pięć brań i jedną spiętą rybę. Około 23 kolega wyholował sporego lina. Rano, po godzinie 9, na moim zestawie gruntowym z rosówką wskaźnik brań powoli podniósł się pod sam blank.Nie minęło pół godziny i mój zestaw zaatakował szczupak około 3 kg, ale spadł przy próbie podebrania. O 15.30 oddałem rzut w stronę brzegu Morsem nr 2. Blacha wpadła do wody i zanim zdążyłem zakręcić korbką nastąpiło uderzenie. Po zacięciu ryba przez 15 minut robiła odjazd za odjazdem.


Po dwóch godzinach czekania na jakiekolwiek branie nasz entuzjazm uszedł jak powietrze z nieszczelnego balonika. Równo o godzinie 11.00 coś zaczęło gwałtownie szarpać szczytówką. Szybko zaciąłem. Od razu wiedziałem, że mam na kiju coś dużego.Naszym oczom ukazał się wspaniały widok, który spowodował przyspieszenie bicia serca i tę przyjemną lekkość w nogach. Na powierzchni wody spławiała się drobnica, a między nią było widać wyraźne ataki sporych okoni.


WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte Zawody Spinningowe „XII Pstrąg Supraśli” organizowane przez Podlaski Klub Spinningowy „Barwena”. Zawody odbędą się nad rzeką Supraśl 15 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy: Portal Wkra-Fishing.pl i Koło PZW Nowe Miasto zapraszają na Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Kleń Wkry 2018” nad rzekę Wkrę do miejscowości Joniec (w okolicach mostu drogowego) w dniu 22.04.2018 r. (niedziela).

Prawnik radzi - Zatarcie skazania i ukarania


Czy osoba skazana za kłusownictwo może zostać strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej? Jak się ma do tego zatarcie skazania?

Pytanie z InternetuNajpierw należy wyjaśnić, jakie warunki musi spełnić kandydat na strażnika Społecznej Straży Rybackiej. Przedmiotową kwestię regulują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, a także – co wynika bardziej z praktyki niźli samej litery prawa – ustawy o pracownikach samorządowych. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 4 ustawy
o rybactwie śródlądowym, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji państwowej i podlegają przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). Z kolei art. 24 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, iż strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Innymi słowy, kandydat na strażnika SSR musi spełniać takie same warunki, jak kandydat na strażnika PSR, zaś warunki te są określone w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Artykuł 3 tej ustawy wskazuje, że urzędnikiem państwowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) jest nieskazitelnego charakteru,

4) ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

SSR jest powoływana przez samorząd powiatowy, zaś w stosunku do kandydatów na strażników SSR stosowane są kryteria określone w ustawie o pracownikach samorządowych.

I tak, zgodnie z art. 6 tej ustawy, pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wprawdzie pkt 5 mówi jedynie o skazaniu za przestępstwa, co mogłoby powodować uznanie, że strażnikiem SSR może bez przeszkód zostać osoba notorycznie popełniająca wykroczenia kłusownicze, niemniej jednak pkt 6 rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Pozostaje sprawa zatarcia skazania (przestępstwa) i ukarania (wykroczenia). Kwestie te regulują odpowiednio przepisy art. 107 Kodeksu karnego i art. 46 Kodeksu wykroczeń. Dla lepszego odbioru tekstu, w dalszej części artykułu będę posługiwał się jedynie pojęciem zatarcia skazania, pomijając pojęcie zatarcia ukarania, gdyż pojęcia te de facto oznaczają to samo. W praktyce instytucja zatarcia skazania powoduje, że skazanie uważa się za niebyłe, a skazanego za osobę niekaraną. Poprzez instytucję zatarcia skazania skazanemu z powrotem przysługuje status osoby niekaranej. Oczywiście, by instytucja ta mogła znaleźć swoje zastosowanie, niezbędny jest upływ czasu oraz spełnienie innych przesłanek, określonych we wskazanych powyżej przepisach art. 107 Kodeksu karnego i art. 46 Kodeksu wykroczeń.

W przypadku wykroczeń skazanie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli chodzi o karę pozbawienia wolności, zatarcie następuje z upływem 10 lat, w przypadku kary grzywny i kary ograniczenia wolności z upływem 5 lat, we wszystkich przypadkach licząc od daty odbycia kary, jej darowania lub przedawnienia wykonalności. W przypadku gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie. Najkrótszy termin przewidziany został w przypadku zawieszenia wykonania kary. Wynosi on sześć miesięcy i biegnie od pomyślnego zakończenia okresu próby, na jaki kara została zawieszona. Jeszcze innym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest złożenie wniosku przez samego skazanego. Zatarcie skazania może nastąpić na wniosek skazanego. Wniosek taki skazany może złożyć już po upływie 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności, a po upływie 3 lat w przypadku kary grzywny lub kary ograniczenia wolności.

W świetle powołanych powyżej przepisów, o ile doszło do zastosowania instytucji zatarcia skazania, osoba uprzednio karana uznawana jest za niekaraną, a tym samym może ubiegać się o pracę w Społecznej Straży Rybackiej.

 Cezary Szczepaniak
| Share

Komentarze
arturzak

arturzak

19.03.2012
18:47
Witam panie Czarku chciałbym zwrócic panu uwagę na jeden fakt w tym artykule z którym nie mogę się zgodzić a mianowicie :
Z kolei art. 24 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, iż strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Innymi słowy, kandydat na strażnika SSR musi spełniać takie same warunki, jak kandydat na strażnika PSR.
Ponieważ stwierdzenie że strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej "może" być osoba posiadające ww.kwalifikacje nie oznacza to że musi spełniać te same wymagania jakich oczekuje się od strażnika PSR

pozdrawiam Arturzak
[Link do komentarza]
arturzak

arturzak

17.03.2012
16:14
Witam panie Cezary
Niestety nie mogę się z panem zgodzić w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego jakie wymagania musi spełnić kandydat na członka Społecznej Straży Rybackiej cytując pana "art. 24 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, iż strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Innymi słowy, kandydat na strażnika SSR musi spełniać takie same warunki, jak kandydat na strażnika PSR" .Słowo może a musi to dwie różne sprawy a więc nie koniecznie musi spełniać wszystkie te wymagania jakie są nie zbędne do pracy w PSR
[Link do komentarza]

KOMENTOWANE

Trują nam Wisłę wszystkim co popadnie bo to duża rzeka...
mareczek
Dbajmy o nasze wody, i o stworzenia je zamieszkujące ....
amoildiavolo
odszedł od nas wspaniały człowiek.bedzie brakło go...
grzegorz39
Odszedł od nas jeden z nas . Odszedł człowiek który nad...
viking2015
Ten był przed 34 kg ale uważam że powinny się do rekordu...
amurek
Odszedł od nas prawdziwy mistrz sztuki wędkarskiej który...
amurek
Świetny artykuł Panie Piotrze! Chciałem się spytać...
Hanger
Mistrz może byc tylko jeden he he ps czy ktoś wie może co...
foka111
Kręciłbym jak złodziej na zeznaniach
bartaazzz
Pierwsza trzydziestka? W tabeli rekordów WW podano , że...
halski021
Wykręcił bym nim wszystkie złe oceny z dziennika....
szuja2108
Witam. Bardzo fajny pomysł z Waszym programem. A może...
qbassmanutd
Nasz klub tj. Podlaski Klub Spinningowy BARWENA przyłącza...
barwena

SONDA

Jakie jest Twoje zdanie na temat posiadania i używania echosondy?
Mam i używam
Nie mam, zamierzam nabyć
Nie jestem zainteresowany posiadaniem i używaniem.
 
Czy jesteś za wprowadzeniem górnych wymiarów ochronnych ryb?
Tak
Nie
Nie mam zdania
 
Jaka jest średnia kwota Twoich rocznych wydatków na sprzęt wędkarski?
do 200 zł
od 200 do 500 zł
od 500 do 1000 zł
od 1000 do 2000 zł
od 2000 do 5000 zł
powyżej 5000 zł
 
Czy w ciągu ostatniego roku dokonywałeś zakupów w internetowym sklepie wędkarskim?
Tak - kilka razy.
Zdarzyło się raz czy dwa...
Nie, ale pewnie niedługo spróbuję.
Nie i nie mam zamiaru.
 

W NASTĘPNYCH WW