Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Logowanie
Wyszukiwanie


 

WĘDKARSKIE STRONY

AKTUALNOŚCI

wybrałem się kolejny raz nad Odrę, tym razem z żoną i synem. Jako przynęty użyłem karasi. Wypuściłem je na kilkumetrowych zrywkach w warkocz ze szczytu główki. Przez pierwsze dwa dni nic się nie działo. Przed godziną 10 rano wsiadłem na łódkę, aby sprawdzić, w jakiej kondycji jest żywiec. Gdy odpłynąłem kilka metrów od brzegu, drugie wędzisko mocno się przygięło, sygnalizując branie. Krzyknąłem do syna: tnij..!


Zacięłam delikatnie, spodziewając się kolejnej płoci. Bolonka wygięła się pod ciężarem ryby, która za nic nie chciała oderwać się od dna. Po chwili zaczęła krążyć w toni.Mocno zaciąłem i... nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że to zaczep. Złapałem za plecionkę i już miałem zamiar zrobić pierwsze odstrzelenie przynęty, gdy nagle zaczep się ruszył. Teraz wszystko zaczęło dziać się w zastraszającym tempie. Ryba ruszyła na wodę.


Po godzinie bezowocnego zarzucania przynęty doszedłem do miejsca zarośniętego grążelami. Wykonałem kolejny rzut i mniej więcej 15 m od brzegu nastąpiło delikatne przytrzymanie. Po zacięciu natrafiłem na znaczny opór, byłem pewien, że to zaczep, jednak po sekundzie lub dwóch ów „opór” odjechał na kilkanaście metrów.W ciągu kolejnych czterech dni złowiłem 5 karpi od 5 do 7 kg. Koledzy złowili ryby o masie: 9; 13 i 14 kg oraz wiele mniejszych. Zabawa była przednia, ale pod koniec zasiadki postanowiłem zapolować na coś większego...


Miejsce, w którym się rozstawiliśmy, mój kolega już od jakiegoś czasu regularnie nęcił. Do wieczora mieliś¬my pięć brań i jedną spiętą rybę. Około 23 kolega wyholował sporego lina. Rano, po godzinie 9, na moim zestawie gruntowym z rosówką wskaźnik brań powoli podniósł się pod sam blank.Nie minęło pół godziny i mój zestaw zaatakował szczupak około 3 kg, ale spadł przy próbie podebrania. O 15.30 oddałem rzut w stronę brzegu Morsem nr 2. Blacha wpadła do wody i zanim zdążyłem zakręcić korbką nastąpiło uderzenie. Po zacięciu ryba przez 15 minut robiła odjazd za odjazdem.


Po dwóch godzinach czekania na jakiekolwiek branie nasz entuzjazm uszedł jak powietrze z nieszczelnego balonika. Równo o godzinie 11.00 coś zaczęło gwałtownie szarpać szczytówką. Szybko zaciąłem. Od razu wiedziałem, że mam na kiju coś dużego.Naszym oczom ukazał się wspaniały widok, który spowodował przyspieszenie bicia serca i tę przyjemną lekkość w nogach. Na powierzchni wody spławiała się drobnica, a między nią było widać wyraźne ataki sporych okoni.


WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte Zawody Spinningowe „XII Pstrąg Supraśli” organizowane przez Podlaski Klub Spinningowy „Barwena”. Zawody odbędą się nad rzeką Supraśl 15 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy: Portal Wkra-Fishing.pl i Koło PZW Nowe Miasto zapraszają na Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Kleń Wkry 2018” nad rzekę Wkrę do miejscowości Joniec (w okolicach mostu drogowego) w dniu 22.04.2018 r. (niedziela).

Prawnik radzi - Walka z kłusownictwem cz. VIII

W poprzednim artykule omówiłem m.in. podstawowe kwestie związane ze środkami odwoławczymi, a mianowicie apelacją i zażaleniem. Nadszedł czas na krótką charakterystykę tzw. nadzwyczajnych środków zaskarżenia, do których należy kasacja i wznowienie postępowania.Kasacja
Stosownie do postanowień art. 110 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Naczelny Prokurator Wojskowy. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. Jak wynika z dyspozycji powyższego przepisu, kasację w sprawach o wykroczenia mogą wnieść jedynie podmioty wskazane w dyspozycji cytowanego powyżej przepisu. Strony procesu zainteresowane kasacją mogą zatem jedynie występować do podmiotów uprawnionych do jej wniesienia z prośbą o rozważenie wystąpienia z kasacją. Kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Należy także zwrócić uwagę na § 2 cytowanego powyżej art. 110, który przewiduje, że niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po upływie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Kolejną bardzo ważną kwestią jest możliwość wniesienia kasacji. Wnoszenie kasacji nie może się bowiem odbywać na zasadzie „widzimisię” którejkolwiek ze stron postępowania, która w jej ocenie została „skrzywdzona” takim, a nie innym rozstrzygnięciem podjętym przez sąd. Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia bardzo precyzyjnie regulują tę kwestię. I tak, zgodnie z art. 111 omawianej ustawy, kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wskazanych w art. 104 § 1 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.

Do uchybień wskazanych w art. 104 należą:
1) orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania,
2) sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane,
3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
3a) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
4) orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie,
5) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie,
6) obwiniony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 21 § 1 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
7) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 § 1 pkt 4–10.

Postępowanie w przedmiocie kasacji, zgodnie z art. 112 omawianej ustawy, toczy się na podstawie stosowania przepisów działu X kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, dotyczącego omówionych przeze mnie wcześniej środków odwoławczych oraz z uwzględnieniem recypowanych przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących postępowania odwoławczego w sprawach o przestępstwa. Mowa o art. 522, 526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art. 531 § 1, art. 532 § 1, art. 534 § 2, art. 535–537, 538 § 1 oraz art. 539 kodeksu postępowania karnego. Ramy tego artykułu nie pozwalają na opisanie wskazanych powyżej przepisów kpk, lecz, jak sądzę, osoby zainteresowane same sięgną do tych przepisów.

Wznowienie postępowania
Wznowienie postępowania to drugi z nadzwyczajnych środków zaskarżenia, który został uregulowany w art. 113 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 113. § 1. Do wznowienia postępowania prawomocnie zakończonego w trybie przepisów niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy art. 540–542, 544 § 2 i 3 oraz art. 545–548 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. Do wniosku o wznowienie postępowania strona niebędąca prokuratorem dołącza dowód wniesienia opłaty sądowej; opłata ta podlega zwrotowi w razie uwzględnienia wniosku.
§ 3. W kwestii wznowienia orzeka na posiedzeniu jednoosobowo sąd okręgowy,
a w sprawie zakończonej orzeczeniem tego sądu – jednoosobowo sąd apelacyjny.
§ 4. W sprawach należących do właściwości sądów wojskowych w kwestii wznowienia orzeka na posiedzeniu jednoosobowo wojskowy sąd okręgowy, a w sprawie zakończonej orzeczeniem tego sądu lub Sądu Najwyższego orzeka Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie wznowienia postępowania recypuje w całości przepisy kodeksu postępowania karnego zarówno co do podstaw wznowienia, jak i procedury w przedmiocie wznowienia, z wyjątkiem właściwości sądu i jego składu. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu. Możliwe jest wznowienie postępowania zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego, jeśli spełnione są odpowiednie przesłanki. Jeżeli wniosek o wznowienie nie pochodzi od prokuratora, musi być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Kwestia ta ma bardzo doniosłe znaczenie, gdyż każdy wniosek podlega ocenie formalnej sądu, który odmawia przyjęcia wniosku, jeśli pochodzi on m.in. od osoby nieuprawnionej. W kwestii wznowienia sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron. Jeśli wniosek zostaje uznany za niezasadny, sąd oddala go postanowieniem, zaś w przypadku zasadności wniosku rozstrzyga sprawę wyrokiem.

Cezary Szczepaniak
| Share

KOMENTOWANE

Trują nam Wisłę wszystkim co popadnie bo to duża rzeka...
mareczek
Dbajmy o nasze wody, i o stworzenia je zamieszkujące ....
amoildiavolo
odszedł od nas wspaniały człowiek.bedzie brakło go...
grzegorz39
Odszedł od nas jeden z nas . Odszedł człowiek który nad...
viking2015
Ten był przed 34 kg ale uważam że powinny się do rekordu...
amurek
Odszedł od nas prawdziwy mistrz sztuki wędkarskiej który...
amurek
Świetny artykuł Panie Piotrze! Chciałem się spytać...
Hanger
Mistrz może byc tylko jeden he he ps czy ktoś wie może co...
foka111
Kręciłbym jak złodziej na zeznaniach
bartaazzz
Pierwsza trzydziestka? W tabeli rekordów WW podano , że...
halski021
Wykręcił bym nim wszystkie złe oceny z dziennika....
szuja2108
Witam. Bardzo fajny pomysł z Waszym programem. A może...
qbassmanutd
Nasz klub tj. Podlaski Klub Spinningowy BARWENA przyłącza...
barwena

SONDA

Jakie jest Twoje zdanie na temat posiadania i używania echosondy?
Mam i używam
Nie mam, zamierzam nabyć
Nie jestem zainteresowany posiadaniem i używaniem.
 
Czy jesteś za wprowadzeniem górnych wymiarów ochronnych ryb?
Tak
Nie
Nie mam zdania
 
Jaka jest średnia kwota Twoich rocznych wydatków na sprzęt wędkarski?
do 200 zł
od 200 do 500 zł
od 500 do 1000 zł
od 1000 do 2000 zł
od 2000 do 5000 zł
powyżej 5000 zł
 
Czy w ciągu ostatniego roku dokonywałeś zakupów w internetowym sklepie wędkarskim?
Tak - kilka razy.
Zdarzyło się raz czy dwa...
Nie, ale pewnie niedługo spróbuję.
Nie i nie mam zamiaru.
 

W NASTĘPNYCH WW